Decibel Concept

Decibel 3

Decibel 3 är framtagen för att monteras i bjälklagskonstruktionen. Denna konstruktion kallar vi för Soundseal.
Denna konstruktion innebär att vår Decibel 3 läggs mot undergolvet med dB-kantlist monterad längst väggarna. Därefter beläggs mattan med en armerad avjämningsmassa. I de fall som bjälklaget ska beläggas med avjämning för att skapa en jämn och slät yta så kan Decibel 3 kostnadseffektivt läggas till i konstruktionen och samtidigt markant förbättra de akustiska egenskaperna.

Anledningar till att använda Soundseal

För det första blir den akustiska konstruktionen permanent och mycket effektiv akustiskt sett både gällande stegljudsnivå samt luftljudsisolering.

 

Valet av golvmaterial spelar inte någon roll. Golvmaterial som annars monteras fast mot bjälklaget som till exempel klinker eller limmade trägolv erbjuder normalt sett en dålig stegljudsnivå jämfört med andra golvmaterial som monteras flytande. Genom att använda Decibel 3 i Soundseal-konstruktionen kan man enkelt byta golvmaterial i framtiden utan att riskera att akustikproblem uppstår. Detta är till exempel viktigt vid hyresgästanpassningar då man kanske vill byta ett flytande parkettgolv mot ett klinkergolv och därmed riskera att skapa nya akustikproblem.

 

Decibel 3 medför här även en förbättring av luftljudet, med andra ord ljud från exempelvis TV / stereoljud som hörs genom våningar eller rum.

 

Genom att använda Decibel 3 i Soundseal-konstruktionen kan man i vissa fall välja en tunnare betongkonstruktion vid projekteringen och ändå klara uppsatta ljudkrav. Tunnare konstruktion innebär lägre bygghöjder och vanligtvis lägre kostnad.