Decibel Concept

SoundSeal

SoundSeal är det namn vi valt för att beskriva en konstruktion där vi gjuter in våra Decibel-mattor under avjämningsmassa eller betong. Grundkonstruktionen innebär att våra Decibel-mattor läggs mot undergolvet med dB-kantlist monterade längst väggarna. Skarvarna tejpas med vår dB-tejp, varpå man vanligtvis sedan lägger 30 mm armerad avjämning.

Om SoundSeal

Man vinner flera argument genom att använda denna metod. För det första blir akustikkonstruktionen permanent även om man byter golvmaterial i framtiden. Valet av golvmaterial spelar heller inte stor roll. Vanligtvis är till exempel klinker/sten eller limmade trägolv problematiskt beträffande stegljud. En hyresfastighet kan annars lätt hamna i problem om hyresgästerna väljer att byta golvmaterial och genom detta förändra stegljudsnivåerna markant. SoundSeal-konstruktionen erbjuder även en förbättring av luftljudet.

 

Genom att använda SoundSeal-konstruktionen kan man i vissa fall välja en tunnare betongkonstruktion vid projekteringen och ändå klara uppsatta ljudkrav. Tunnare konstruktion innebär lägre bygghöjder och vanligtvis lägre kostnad.

 

En grundregel är att ju sämre bjälklagets akustiska grundförutsättning är desto större nytta erbjuder Soundseal-konstruktionen.

 

I huvudsak rekommenderar vi Decibel 3 eller 4 till SoundSeal konstruktionen eftersom dessa ger bäst resultat. I de fall bygghöjden är ett problem finns möjlighet att lägga Decibel 1 eller 2 och tunnare lager avjämningsmassa.